Auto en Fiscus

 

1. Inleiding

De afgelopen jaren heeft de verkoop van zuinige auto’s een enorme vlucht genomen. Het percentage zeer zuinige personenauto’s is in 2011 opgelopen tot 33 %. Dat betekent dat de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s sterk is afgenomen. De fiscale gevolgen van voortzetting van het huidige beleid zullen naar verwachting fors zijn. Bij handhaving van de huidige regeling zal 62% van de auto’s in 2015 vrijgesteld zijn van de Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) en zal de belastingopbrengst in 2015 ten opzichte van 2010 met 600 miljoen euro zijn afgenomen. De stimuleringsmaatregelen voor zuinige auto’s worden daarom in dit het wetsvoorstel Uitwerking Autobrief aangescherpt. Hierdoor worden de belastinginkomsten meer solide en wordt de prikkel groter voor autofabrikanten om ook in de toekomst steeds zuinigere auto's op de Nederlandse markt aan te bieden. De maatregelen hebben betrekking hebben op de BPM, de motorrijtuigenbelasting (MRB) en de bijtelling voor de auto van de zaak.

 

2. Maatregelen in de BPM

In de BPM blijft een vrijstelling bestaan voor de meest zuinige auto’s. De CO2-grenzen worden echter aangescherpt, zodat meer dan nu de meest zuinige auto wordt gestimuleerd. De eerste aanscherping van de CO2-grenzen vindt per 1 juli 2012 plaats. Daarna vindt een jaarlijkse aanpassing plaats per 1 januari (vanaf 1 januari 2013). In dit wetsvoorstel worden de CO2-schijfgrenzen tot en met 2015 vastgelegd. In 2015 geldt de vrijstelling van de BPM voor auto’s die per gereden kilometer minder uitstoten dan 83 gram CO2.

De echte ‘slurpers’ zullen zwaarder belast gaan worden. Deze in het algemeen veel duurdere auto’s hebben naar verhouding een groter voordeel van de ombouw naar een CO2-afhankelijke BPM dan de goedkopere zuiniger auto’s die vaak nu ook nog profiteren van een vrijstelling. Met ingang van 1 juli 2012 komt er daarom een vierde schijf in de tariefstructuur. Deze vierde schijf vangt in 2015 aan bij een CO2-uitstoot van 180 gr/km.

Het huidige onderscheid in CO2-grenzen voor benzine en diesel verdwijnt. De komende jaren groeien deze grenzen langzaam naar elkaar toe. Vanaf 2015 wordt er geen onderscheid meer gemaakt. De huidige vaste toeslag in de BPM voor dieselauto’s ter compensatie van het accijnsvoordeel dat een dieselauto geniet, wordt met ingang van 1 juli 2012 omgezet in een CO2-afhankelijke dieseltoeslag. De CO2-afhankelijke dieseltoeslag gaat uit van een tarief per gram CO2-uitstoot boven de 70 gr/km. Het tarief neemt geleidelijk toe van € 40 per gr/km in 2012 tot € 80 per gr/km in 2015 (prijzen 2011).Dit houdt in dat voor dieselauto’s met een CO2 -uitstoot van minder dan 83 gr/km maar meer dan 70 gr/km geen volledige vrijstelling BPM geldt; wel vrijstelling van de basis van de BPM, geen vrijstelling van de dieseltoeslag. De volledige vrijstelling zal slechts gaan gelden voor dieselauto’s met een CO2-uitstoot van hooguit 70 gr/km.

3. Maatregelen in de motorrijtuigenbelasting (MRB)

De vrijstelling in de MRB voor zeer zuinige auto’s vervalt per 1 januari 2014 voor zowel nieuwe als bestaande personenauto’s. Oorspronkelijk zou deze vrijstelling per 1 januari 2013 komen te vervallen.

 

Tot 1 januari 2014 gelden de huidige CO2-grenzen voor de vrijstelling in de MRB voor zeer zuinige auto’s (benzine 110 gr/km, diesel 95 gr/km). Personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km zullen tot en met 2015 worden vrijgesteld. Deze vrijstelling is bedoeld om de ontwikkeling en aanschaf van de nieuwe generatie zeer zuinige auto’s te stimuleren. Voor de grens van maximaal 50 gr/km CO2-uitstoot is aangesloten bij Europese regelgeving.

 

4. Maatregelen bijtelling auto van de zaak

Met ingang van 1 juli 2012 worden de CO2-grenzen voor het 14%-tarief en het 20%-tarief van de bijtelling auto van de zaak in de loon- en inkomstenbelasting aangescherpt. Daarna vindt een jaarlijkse aanpassing plaats per 1 januari (vanaf 1 januari 2013). In dit wetsvoorstel worden de CO2-schijfgrenzen tot en met 2015 vastgelegd.

 

Het huidige onderscheid in CO2-grenzen voor benzine en diesel verdwijnt. De komende jaren groeien deze grenzen langzaam naar elkaar toe. Vanaf 2015 wordt er geen onderscheid meer gemaakt.

De grens voor het 14%-tarief blijft overeenkomen met de vrijstellingsgrens in de BPM (in 2015 82 gr/km). Het 20%-tarief is uiteindelijk in 2015 van toepassing op alle auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 110 gr/km.

Auto’s houden een verlaagd bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden, gerekend vanaf het moment dat het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld. Aan het eind van die periode wordt bekeken of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een 60 maanden periode voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt.

 

Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 0%-tarief voor de bijtelling. Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 7%-tarief.